MAE FY NGHYFRIF WEDI NEWID

Rydym wedi newid i blatfform digidol newydd, felly nid yw Fy Nghyfrif blaenorol ar gael bellach.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif newydd.

Cliciwch ar ‘Cofrestru’ ar ben y sgrin a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

Os ydych chi eisoes wedi sefydlu Fy Nghyfrif newydd o’r 29ain Mawrth, cliciwch ar ‘Mewngofnodi’ ar ben y sgrin, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi cofrestru ag ef.

Talwch eich treth gyngor ar-lein

Cyfrion eraill

Gallwch hefyd reoli nifer o wasanaethau eraill y cyngor ar-lein, pan fyddwch yn sefydlu cyfrif.

Treth Gyngor

Cael mynediad i'ch cyfrif treth gyngor ar gyfer y canlynol:

 • gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfrif
 • gwirio eich balans, taliadau a biliau
 • newid i filiau di-bapur
 • diweddaru eich manylion cyswllt

Budd-daliadau

Cael mynediad i'ch gwasanaethau budd-daliadau ar-lein ar gyfer y canlynol:

 • Gwneud cais am fudd-dal tai a gostyngiad yn y dreth gyngor
 • Rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau
 • Gwneud cais am brydau ysgol am ddim / gwisg ysgol nodedig
 • Gwneud cais am daliadau disgresiwn at gostau tai (DHP)

Tai

Cael mynediad i'ch gwasanaethau tai ar-lein ar gyfer y canlynol:

 • Gwneud cais am asesiad tai
 • Gwneud cais i’r gofrestr dai
 • Uwchlwytho dogfennau gofynnol ar gyfer ceisiadau
 • Diwygio/newid ardaloedd o ddewis yn ôl yr angen
 • Mynediad at eich Cynllun Tai Personol
 • Gwirio unrhyw newidiadau i’ch cyfrif

Chwilio A i Y

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Ch
 5. D
 6. Dd
 7. E
 8. F
 9. Ff
 10. G
 11. Ng
 12. H
 13. I
 14. L
 15. Li
 16. M
 17. N
 18. O
 19. P
 20. Ph
 21. R
 22. Rh
 23. S
 24. T
 25. Th
 26. U
 27. W
 28. Y