Fy Nghyfrif

I gofrestru ar gyfer rhai gwasanaethau’r cyngor, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru neu fewngofnodi i Fy Nghyfrif.

Gyda Fy Nghyfrif gallwch reoli nifer o’ch gwasanaethau cyngor ar-lein, gan gynnwys:

 • Treth gyngor – Gwirio gwybodaeth, balans a thaliadau cyfrif a diweddaru gwybodaeth gyswllt.
  Oherwydd nifer y biliau y mae'n rhaid eu llwytho i fyny yr adeg hon o'r flwyddyn efallai y bydd ychydig o oedi cyn i chi allu gweld eich bil.
 • Talwch eich treth gyngor ar-lein
 • Budd-daliadau – Ymgeisio am fudd-daliadau tai, gostyngiad treth gyngor a phrydau ysgol am ddim
 • Tai – ymgeisio am daliadau disgresiwn tai (DHP), asesiad tai neu i fod ar y gofrestr dai

A llawer mwy!

Cofrestrwch Ar-lein Mewngofnodi i Fy Nghyfrif

Chwilio A i Y

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Ch
 5. D
 6. Dd
 7. E
 8. F
 9. Ff
 10. G
 11. Ng
 12. H
 13. I
 14. L
 15. Li
 16. M
 17. N
 18. O
 19. P
 20. Ph
 21. R
 22. Rh
 23. S
 24. T
 25. Th
 26. U
 27. W
 28. Y